TR
|
EN
Derta Enerji

ENERJİ DANIŞMANLIĞI

" Daha fazla enerji, daha fazla güç "

ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

 • Enerji Sektörüne Yeni Girecek Şirketler İçin Pazar Danışmanlığı
 • Enerji Santralleri İçin Fizibilite Danışmanlığı
 • Proje Bürokratik Süreç Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans İşlemleri, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu İşlemleri, Kamulaştırma İşlemleri
 • Enerji Sektörü Yatırımcıları için Proje Geliştirme Hizmetleri
 • Enerji Santral Lisanslarının Alım – Satım Danışmanlığı
 • İşletmedeki Enerji Santrallerinin Alım – Satım Danışmanlığı
 • Enerji Yatırımları için Finansal Danışmanlık ve Finans Temini
 • Enerji Santrali Taahhüt Süreçlerinde Taahhüt Yönetimi ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Proje Altyapı Tasarım ve Dizayn Hizmetleri, (Ulaşım Yolları, İç Yollar, Temel Dizaynı, Vinç Alanları, Komple Elektrik Sistemleri )
 • Rüzgâr Ölçümleri, Zemin Etüdü, Enerji Üretimi Hesaplamaları, Güç Eğrisi Ölçümleri
 • Rüzgâr Türbinleri, İnşaat İşleri, Transformatör, Şalt Sahası ve Nakliyat için İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Taahhüt Öncesi Proje Yapı Planları ve Zaman Yönetim Çizelgelerinin Hazırlanması
 • Taahhüt Öncesi Genel ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Taahhüt ve Satın Alma Sözleşmelerinin Hukuki Mevzuata Uygun Düzenlenmesi ve Süreç Yönetimi
 • Test Aşaması, Kesin Kabul ve Devreye Alma Hizmetleri
 • Harita Hazırlama Hizmetleri
 • Enerji Dağıtım Özelleştirmelerine Hazırlık, Piyasa ve Özelleştirme Metodolojisi Hizmetleri
 • Üretim ve Dağıtım Bölgesi Değerlendirme Fizibilitelerinin Hazırlanması
 • Özelleştirme Sürecinin ve Devir Sürecinin Yürütülmesi, İşletme Yönetimi Danışmanlığı
 • Enerji Üretim Özelleştirmelerinde Üretim Portföylerinin İncelenmesi, Mevcut Durum Analizi, Alternatif Rehabilitasyon Teklifleri, Mali Analizler
 • Üretim ve Dağıtım Özelleştirme Fizibilitelerinin Hazırlanması